Henkilötietojen käsittelyselosteet

Krka on tunnistanut kaikki rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät rekisterit.

Yksittäisen henkilötietorekisterin kuvaus (eli käsittelyseloste) sisältää seuraavat tiedot:

  • henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  • henkilöryhmä, johon henkilötiedot liittyvät
  • rekisterin sisältämien henkilötietojen tyyppi
  • käsittelyn tarkoitus
  • henkilötietojen säilyttämisen kesto
  • rekisterin sisältämien henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
  • tieto siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon ja minne ja kenelle niitä siirretään, sekä tällaisen henkilötietojen siirtämisen oikeusperuste
  • henkilötietojen suojaamisen yleinen kuvaus
   - rekistereiden fyysinen olomuoto ja tilat, joissa rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään
   - rekisterien (liittymien) väliset henkilötietojen siirrot
   - rekisterijärjestelmän omistaja ja henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät pääsyä tietoihin
   - sopimussuhteiset henkilötietojen käsittelijät
   - tiedonsiirtolokit
   - kuvaus teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä.