Rekisteröityjen oikeudet

Valtuutettu henkilö

Krka on nimittänyt tietosuojavastaavan, joka on vastuussa henkilötietojen suojaamisesta. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen muiden tehtävien lisäksi tietosuojavastaavan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tiettyjen menettelytapojen laatiminen ja toteuttaminen sekä kaikkien Krkan toteuttamien menettelyiden valvominen, jotta rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

Yhteystiedot
KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Sirpa Häkkinen

Sähköposti dataprotection.officer.fi@krka.biz

Rekisteröityjen oikeudet

Voit toimittaa pyynnön (henkilötietoihin pääsy, niiden oikaiseminen, poistaminen ja suostumuksen peruuttaminen, tietojen käsittelyn rajoitus ja vastustaminen) henkilökohtaisesti tai oikeaksi todistettuna asiakirjana (oikeusasiamies tai hallinnollinen yksikkö) joka toimii osoituksena siitä, että oikea henkilö käyttää oikeuksiaan.Yleisen tietosuoja-asetuksen tärkeimpiä tavoitteita on henkilötietojen suojaaminen luvattomalta käytöltä ja henkilötietojen paikkansapitävyyden varmistaminen. Siksi rekisteröityjen on hyväksyttävä Krkan tunnistautumista koskeva vaatimus. Muuten kuka tahansa voisi pyytää kenen tahansa henkilötietojen tarkastelua tai niiden oikaisemista, ja se voisi johtaa väärien henkilötietojen luvattomaan luovutukseen tai käyttöön.

Jos rekisteröity antaa suostumuksensa sähköisesti esitettyyn pyyntöön, suostumuksen peruuttamisen on oltava mahdollista, ja kyseisen rekisteröidyn henkilöllisyys on varmistettava käyttämällä sähköpostitse lähetettyä vahvistusta.

Vastaamme kaikkiin rekisteröityjen toimittamiin pyyntöihin ja suoritamme asianmukaiset toimenpiteet tai ilmoitamme rekisteröidyille, että heidän pyyntöään ei ole mahdollista toteuttaa, ja kerromme syyn siihen.

Lähetä pyyntö yllä olevaan osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.