Krkan hyvät toimintatavat

Hyvät toimintatavat on tärkein Krka, d. d., Novo meston vaatimustenmukaisuutta sääntelevä asiakirja.

Hyvissä toimintatavoissa määritetään eettisen toiminnan, hyvän liiketoimintatavan ja menettelynormien periaatteet ja säännöt, jotka sitovat kaikkia Krka-konsernin työntekijöitä. Niillä ohjataan ja luodaan puitteet odotuksenmukaiselle, vastuulliselle ja eettiselle tavalle suorittaa työtehtäviä. Toimintamme ja liiketoimintamme on aina oltava määräysten, yleisten suositusten, standardien, käytäntöjen, yrityksen sisäisten sääntöjen ja hyvän liiketoimintatavan periaatteiden mukaisia.

Odotamme, että toimittajamme ja Krkan muut liikekumppanit ja tytäryhtiöt tutustuvat hyviin toimintatapoihimme ja noudattavat niitä harjoittaessaan liiketoimintaa Krkan kanssa.

Tarkistettu viimeksi huhtikuussa 2023