Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja

Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja vastaa yritystoiminnan vaatimustenmukaisuusriskien arvioinnista ja liiketoimintaprosessien koordinoinnista. Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja huolehtii tehokkaan sisäisen hallintajärjestelmän ehdottamisesta ja toteuttamisesta, tietoisuuden lisäämisestä sekä liiketoiminnan rehellisyyden parantamiseen liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja vastaa epäasianmukaista toimintaa ja sovellettavien määräysten rikkomuksia koskevien ilmoitusten käsittelystä, sisäisistä säännöistä ja eettisistä periaatteista. Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja vastaa myös Krkan vaatimustenmukaisuutta koskevasta raportoinnista yhtiön johdolle.

Epäasianmukaisesta toiminnasta ilmoittaminen

Kuka tahansa Krkan työntekijä tai kolmas osapuoli voi raportoida petosepäilyn.

Jos Krkan työntekijä huomaa jonkin toimenpiteen viittaavan petokseen, hänen on ilmoitettava siitä esimiehelleen. Jos se ei ole mahdollista petosepäilyn luonteen tai olosuhteiden vuoksi, työntekijän on ilmoitettava siitä lakiasiain osaston johtajalle tai sisäisen valvonnan johtajalle. Petosepäilyistä voi ilmoittaa nimettömästi. Petosepäilyistä tulee ilmoittaa osoitteeseen compliance.officer@krka.biz.

Jos ilmiantaja ei halua pysyä nimettömänä, hän voi ilmoittaa petosepäilystään puhelimitse. Hän voi soittaa seuraaville henkilöille: 

  • sisäisen valvonnan johtaja +386 7 331 26 00
  • lakiasiain osaston johtaja +386 7 331 95 95

Krka sitoutuu käsittelemään ilmiantajan tietoja luottamuksellisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti sekä suojelemaan ilmiantajaa asianmukaisesti kostotoimilta.

Tarkistettu viimeksi heinäkuussa 2020