Ympäristövastuu

Ympäristönsuojelu on tärkeä osa Krkan liiketoimintastrategiaa. Olemme osa laajaa sosiaalista yhteisöä ja tiedämme, että vain sen ansiosta voimme toimia menestyksekkäästi. Koska toimintamme vaikuttaa ihmisiin, yhteisöön ja luontoon, pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja tarjoamme työntekijöillemme ja koko yhteisölle puhtaan ja terveellisen elinympäristön. Ympäristövastuusta on tulossa yhä tärkeämpi asia asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteiskunnalle, joten olemme sisällyttäneet sen Krkan päivittäiseen liiketoimintaan. Käytössämme on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2001. Uuden ISO 14001:2015 -standardin vaatimukset sisällytettiin vuoden 2016 päivitykseen.

Haluamme edistää positiivista ja vastuullista asennetta ympäristöön kaikkien työntekijöidemme keskuudessa.  

Ympäristöpolitiikkamme määrittää vastuumme luontoa ja ympäristöä kohtaan. Sen mukaisesti sitoudumme:

 • Sisällyttämään ympäristötietoisuuden kehitystyön varhaisimpiin vaiheisiin ja investointeihin
 • Käyttämään vettä, polttoaineita ja energiaa, raaka-aineita ja muita resursseja säästeliäästi
 • Vähentämään tai ehkäisemään ympäristövaikutuksia tuotteiden koko elinkaaren ajan käyttämällä parasta mahdollista teknologiaa ja muita mahdollisia keinoja
 • Korvaamaan (mikäli mahdollista) prosesseissa käytetyt haitalliset aineet vähemmän haitallisilla
 • Vähentämään riskitapahtumien esiintymistä ja parantamaan menettelytapoja tällaisissa tilanteissa
 • Valvomaan vaikutuksia ympäristölle säännöllisesti
 • Lisäämään työntekijöiden ympäristötietoisuutta koulutuksen avulla
 • Kertomaan työntekijöille ja muille kiinnostuneille ympäristön nykytilasta ja siihen liittyvistä saavutuksista
 • Noudattamaan jatkuvasti lainsäädäntöä ja muita Krkan hyväksymiä vaatimuksia
 • Lisäämään sopimuskumppaneidemme ympäristötietoisuutta niin paljon kuin mahdollista
 • Asettamaan ympäristötavoitteita ja -ohjelmia järjestelmällisesti parantaaksemme ympäristön nykytilaa
 • Ottamaan soveltuvan ympäristöpolitiikan käyttöön Krkan ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

Ympäristöön liittyvät virstanpylväät vuonna 2016

 • Puhtaan veden käytön vähentäminen lääkevesien valmistuksessa 3 %:lla
 • Energiantuotantoon käytettävän jokiveden käytön vähentäminen yli 8 %:lla
 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden saastuttaman jäteilman siirtäminen vedenpuhdistusjärjestelmästä lämpöhapetukseen, mikä vähensi jätevesikuormitusta puhdistamon syöttökohdassa
 • Keräyskelpoisen kierrätettävän ja uudelleenkäytettävän jätteen määrän kasvu 27 %
 • Höyrykattilan uusiminen Ljutomerissa
 • Kehittyneellä hapetusprosessilla varustetun vedenpuhdistamon rakentaminen Jastrebarskon laitoksella Kroatiassa
 • Keskimäärin 1,8 % pienempi polttoaineenkulutus kuljetuksissa.

Ympäristövastuu on olennainen osa kaikkea Krkan toimintaa. Krkan kestävän ja tasapainoisen kehityksen periaatteiden mukaisesti noudatamme velvoitettamme vähentää päästöjä mahdollisimman paljon.

Noudatamme myös globaaleja luonnonvarojen käyttöön liittyviä kehityshankkeita, käytämme puhtaampaa teknologiaa ja vähennämme vaikutustamme ympäristöön. Suhtautumisemme ympäristöasioihin ja yhteisöön on olennainen tekijä liikentoimintamme tehokkuudessa. Siksi pidämme ne keskeisessä asemassa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toiminnassamme ja tavoitteissamme. Vastuullinen ympäristöjohtaminen on ollut mukana Krkan keskeisessä strategiassa vuodesta 2012 lähtien.