Investoinnit

Krkan rinnakkaislääkkeiden kehittämisstrategiaa toteutetaan investoimalla tutkimus- ja tuotekehityskapasiteettiin ja Krkan omiin tuotanto- ja jakelukeskuksiin eri puolilla maailmaa.

Viime vuosikymmenen merkittävin investointimme on Notol 2 –tuotantolaitos kiinteiden lääkemuotojen tuotantoon. Laitoksessa on suljettu tuotantojärjestelmä, jossa on vertikaalinen materiaalivirta, korkea automaatioaste, tietokoneohjaus ja sisäinen kuljetusjärjestelmä. Tällä varmistetaan paras mahdollinen suoja tuotteille ja työntekijöille. Krkan rinnakkaislääkkeiden kehittämisstrategiaa toteutetaan investoimalla tutkimus- ja tuotekehityskapasiteettiin ja Krkan omiin tuotanto- ja jakelukeskuksiin eri puolilla maailmaa.

Investointi Sinteza 4 -laitokseen tukee vertikaalisesti integroitua tuotantomallia, joka ohjaa koko prosessia raaka-aineiden kehittämisestä lopputuotteisiin. Laitos on yksi alan suurimmista Euroopassa ja se on rakennettu uusimpien teknisten ratkaisujen, GMP:n ja tiukimpien eurooppalaisten normien mukaisesti.

Uusi vaikuttavia aineita tuottava kemiallinen synteesilaitos mahdollistaa kattavan valvonnan lääkkeiden tärkeimmälle osalle, eli itse lääkeaineelle. 

Krka on toteuttamassa lukuisia hankkeita lopputuotteiden ja raaka-aineiden valmistamisessa sekä infrastruktuurin nykyaikaistamisessa koko konsernin liiketoiminnan laadun takaamiseksi. Krkan strategisena tavoitteena on kehittää omia rinnakkaislääkkeitämme investoimalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tuotanto- ja jakelukeskuksiimme eri puolilla maailmaa.

Uusi kiinteiden lääkemuotojen Notol 2 -tuotantolaitos on investointien lisäämisen tulosta. Se on Krkan historian suurin investointi. Notol 2 -tuotantolaitos avattiin vuonna 2015 ja se on teknologialtaan maailman kehittyneimpiä lääketehtaita. Sen erityispiirteitä ovat suljetut tuotantojärjestelmät, raaka-aineiden vertikaalinen virtaus sekä automaation ja tietokoneohjauksen laaja käyttö. Kaikki tämä takaa parhaan mahdollisen tuote- ja työturvallisuuden. Tuotanto Notol 2-laitoksessa on pitkälti samankaltaista kuin Notol-laitoksessa, mutta olemme parantaneet ja tehostaneet monia prosesseja kokemuksemme, tietomme, teknologian ja innovaatioidemme avulla.

Vuoden 2014 lopulla tuotanto käynnistyi Sinteza 1 -laitoksessa Krškossa, jossa valmistamme vaikuttavia lääkeaineita Krkan lopputuotteisiin. Valmistamalla vaikuttavat aineet itse pystymme valvomaan lääkkeiden tärkeintä osaa, eli itse lääkeainetta täysin. Uusi laitos täydentää Novo mestossa sijaitsevaa vaikuttavien lääkeaineiden tehdasta, Sinteza 4:ä, joka avattiin vuonna 2007 ja joka on yksi alan suurimmista tehtaista Euroopassa. Tavoitteenamme on vertikaalisesti integroitu liiketoimintamalli, jonka avulla voimme hallita koko valmistusprosessia raaka-aineen kehittämisestä lopputuotteeseen. Synteesilaitoksissa hyödynnetään uusimpia teknologiaratkaisuja, ja ne vastaavat työ- ja ympäristöturvallisuuden GMP-vaatimuksia sekä eurooppalaisia standardeja.

Olemme käyttäneet investointeihin viime vuosikymmenen aikana 1,3 miljardia euroa. Lokakuussa 2011 avasimme kolmannen kehitys- ja valvontakeskuksen, Razvojno-kontrolni center 3:n sekä kiinteiden lääkemuotojen tuotantolaitoksen Ločnassa, Novo mestossa. Kun Krka-Rus-tehdas Venäjällä vietti 10-vuotisjuhliaan vuonna 2013, saimme valmiiksi yhden Krka-konsernin tärkeimmistä investointihankkeista, Krka-Rus 2 -laitoksen rakentamisen. Helmikuussa 2015 rakensimme Ljutomeriin imeskelytablettien modernin tuotantolaitoksen.

Tulemme jatkamaan investointeja, sillä tiedämme sen olevan ainoa tapa kehittyä. Sloveniassa, Kroatiassa ja Venäjällä on käynnistetty useita hankkeita, joiden tavoitteena on kasvattaa tuotantokapasiteettiamme yli kolmanneksella. Neljännen kehitys- ja valvontakeskuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2017 ja sen rakentaminen on tällä hetkellä Krkan merkittävin investointi. Krka parantaa infrastruktuuriaan jatkuvasti tarjotakseen laadukasta tukea koko Krka-konsernin liiketoiminnalle.