Strategia

Krka-konsernin strategia on kehityksemme perusta.

Kehitysstrategiamme laaditaan viiden vuoden välein ja sitä päivitetään kahden vuoden välein vastaamaan jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä.

 Keskeiset strategiset tavoitteet vuoteen 2024 asti
 • Vähintään 5% keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu määrässä/arvossa.
 • Kehittää valmisteiden laadunvalvontaa ja automatisoida liiketoiminnan prosesseja.
 • Valmistaa riittävä määrä tuotteita tehokkaan ja optimoidun kehitys- ja tuotantoketjun avulla, joka vastaa laatustandardeja, aikataulussa joka mahdollistaa tavoitellun myynnin kasvun sekä vastaa markkinoiden tarpeeseen.
 • Keskittyä maksimoimaan pitkän aikavälin kannattavuus myynnissä olevien tuotteiden osalta, alkaen tuotekehityksestä ja tuotannosta aina lopputuotteen myyntiin saakka mukaan lukien myös Krka-konsernin toiminnan kaikki muut osa-alueet.
 • Orgaanisen kasvun lisäksi, varmistaa kasvu pitkäaikaisen yhteistyön (mukaan lukien yhteisyritykset) sekä yrityshankintojen kautta, silloin kun sopivia kohde yrityksiä on käytettävissä. Keskittyä Euroopan, Keski-Aasian ja Kiinan markkinoille. Ensisijainen tavoite on turvata uudet tuotteet ja/tai markkinat
 • Säilyttää kokonaismyynnissä suurin mahdollinen osuus uusilla tuotteilla sekä vertikaalisesti integroiduilla tuotteilla jo olemassa olevan valikoiman lisäksi, niin kutsuttu ”kultainen standardi”
 • Lanseerata valikoitu tuotevalikoima valituilla kohdemarkkinoilla yhtenä ensimmäisistä geneerisistä lääkeyhtiöistä.
 • Vahvistaa farmaseuttista ja kemiallista sektoria avain terapia-alueilla reseptivalmisteissa sekä muissa terapia-alueissa; tuoda markkinoille innovatiivisia valmisteita (innovatiivisiä kahden tai kolmen vaikuttavan aineen kombinaatioita, uusia vahvuuksia ja lääkeformulaatioita sekä annostelu muotoja); ja laajentaa valikoimaa biosimilaareihin sekä peptidilääkkeisiin.
 • Kohdistaa 10 prosenttia myyntivoitoistamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
 • Vahvistaa tuotevalikoimamme kilpailuetuja.
 • Parantaa kustannustehokkuutta kaikilla alueilla.
 • Lisätä innovaatiotasoa kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa
 • Tavoitella tasaista/vakaata osinkopolitiikkaa ja kohdentaa vähintään 50 prosenttia nettotuotoista suurimpien osakkeenomistajien osingoiksi. Suunnitellun EBITDA marginaalin odotetaan olevan 21 prosentin ja 25 prosentin välissä ja suunnitellun ROE:n 9 prosentin ja 12 prosentin välissä.
 • Säilyä itsenäisenä.