Tutkimus ja tuotekehitys

Kehitämme Krkalla innovatiivisia rinnakkaislääkkeitä lisäarvolla. Tuotteet syntyvät oman tietotaitomme avulla, mikä takaa tuotteillemme lisäetuja vielä vuosia markkinoilletulon jälkeen.  Lääkkeemme ovat korkealaatuisia, tehokkaita ja tutkittuja.

Tutkimuksella ja tuotekehityksellä on merkittävä rooli Krkan kilpailuaseman vahvistamisessa ja kehittämisessä yhtenä Euroopan johtavista rinnakkaislääkevalmistajista.

Krkan tutkimus- ja tuotekehityspolitiikan perustavoitteina pysyvät lääkeaineiden ja lääkemuotojen tuotantoon tarvittavan teknologian kehittäminen sekä reseptilääkkeiden, reseptivapaiden valmisteiden ja eläintuotteiden myyntiluvan saamiseen vaadittavan testauksen ja tutkimuksen tekeminen. Olemme myös lisäämässä henkilöstöämme ja nykyaikaistamassa tilojamme ja laitteitamme.

Krkan emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimintaa koordinoidaan Krka-konsernissa. Osana tätä huomioidaan yhtiöiden portfolio, markkinoiden erityispiirteet sekä uusien myyntimahdollisuuksien avaaminen.

Tuotevalikoimaa päivitetään jatkuvasti tutkimus- ja tuotekehitystiimiemme tuottamilla uusilla lääkkeillä. Uudet lääkkeet valmistetaan tunnetuista vaikuttavista lääkeaineista kehittyneillä menetelmillä, uusimmalla teknologialla ja innovatiivisilla ratkaisuilla. Rinnakkaislääkkeemme valmistetaan tyypillisesti raaka-aineista, jotka on saatu omista biosynteesi- ja kemianprosesseistamme. Tämän taustalla on vahva fokuksemme osaamiseen, nykyaikaisiin laitteisiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tuotantokapasiteettiin.

Jotta myyntilupiin liittyvä työ olisi tehokasta, tarvitaan optimaalisia menettelyjä kansallisen ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Aiempaa kokemusta hyödynnetään vahvasti myyntilupien hallintaprosessissa. Olemme jatkuvasti tekemisissä myös kansallisten myyntilupamenettelyjen hallinnan kanssa. Tehokas tuotekehitys ja uusien tuotteiden myyntilupadokumentaation laatiminen ajoissa ovat keskeisiä tekijöitä uusien myyntilupien riittävän määrän varmistamisessa. Luovan ja innovatiivisen toiminnan ja erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystiimin kovan työn tulos näkyy lukuisien uusien tuotteiden myyntilupahakemuksissa.

Krkan tutkimus- ja tuotekehitysosaston yksi päätehtävistä on vaikuttavien lääkeaineiden kehitys, jota varten olemme rakentaneet elintärkeän tutkimus- ja tuotekehitysinfrastruktuurin. Perustimme uudet kemialliset kehityslaboratoriot, joista on tullut keskus koko synteesi- ja analyysiosaamisellemme. Tämä on olennainen osa tuotekehityksen koko ketjua.

Me Krkalla kunnioitamme muiden tekijänoikeuksia ja suojelemme omaamme. Keskeisimmillä alueilla suojelemme työmme tuloksia patenttihakemuksilla. Markkinoimme tuotteita tavaramerkillä suojatuilla brändeillä, mikä parantaa Krkan tuotteiden lisäarvoa.